Τύποι Μελών

Μέλη | Τύποι Μελών | Ποιοι είμαστε

 

Οποιοσδήποτε άνω των 18 μπορεί να γίνει μέλος (Προσωρινό, Νέο ή Τακτικό) του Συλλόγου, εφόσον αποδεχτεί τους στόχους και τις αρχές του Συλλόγου.

Προσωρινό μέλος του Συλλόγου χαρακτηρίζεται εκείνος ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Συλλόγου (από 1 έως 21 συνεχόμενες ημέρες)· ή κάποιος ο οποίος είναι προσκεκλημένος ενός από τα Τακτικά Μέλη. Η συνδρομή για τα Προσωρινά μέλη ισχύει για μία δραστηριότητα στο Αμάρι και τα Προσωρινά μέλη καλούνται να εφαρμόσουν και να τηρήσουν τις αρχές και τους στόχους του Συλλόγου κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Αμάρι.

Mέλος του Συλλόγου χαρακτηρίζεται εκείνος ο οποίος εκδηλώνει ενδιαφέρον για τους στόχους και τις δραστηριότητες του Συλλόγου και καταβάλλει το αντίτιμο της εγγραφής, το οποίο καταβάλλεται άπαξ και ισχύει εφ’ όρου ζωής, καθώς και μία ετήσια συνδρομή.

Τα τακτικά μέλη έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και προνόμια:

·         Συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου

·         Προπληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες

·         Προτεραιότητα στις κρατήσεις

·         Ένταξη στην ευρύτερη κοινότητα των «Φίλων του Αμαρίου»

·         Καλλιέργεια δεσμών με το Αμάρι και τα μέλη του Συλλόγου

·         Υποβολή προτάσεων για μελλοντικές δραστηριότητες και προγράμματα

·         Συμμετοχή σε επιτροπές

·         Πρόσβαση στη λίστα μελών

·         Συμμετοχή στις ετήσιες και γενικές συνεδριάσεις 

·  

·          Διαμονή στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στο Αμάρι (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα)

·         Δυνατότητα πρόσκλησης ενός ή περισσότερων φίλων (ως Προσωρινών μελών) για να μείνουν μαζί τους για όσο βρίσκονται στο Αμάρι

·         Δικαίωμα ψήφου στις ετήσιες και στις γενικές συνεδριάσεις

·         Δικαίωμα εκλογής στην Εκτελεστική Επιτροπή

 

Πώς μπορώ να γίνω Νέο μέλος των Φίλων του Αμαρίου;

Εφόσον είστε άνω των 18 και συμφωνείτε με τους στόχους και τις αρχές του Συλλόγου, τότε μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση